Minden nap felteszek egy  tankönyvek által forrásmegjelöléssel, szerzővel, oldalszámmal ellátott szabályt, amit sem a  kirendelt szakértők, sem  a bíróság nem szeretne tudomásul venni.

 

Az esetemben eljárt összes bírónak !

Őn mint bíró, aki a természettudományban épp úgy nem jártas, mint én pótmagánvádlóként, nincs joga a természettudományt oktató tankönyvekkel ellentmondó, az orvosok mellett, mint állszakértői tudomány hírdetése mellett kiállni, és főleg nem ezek ellen elmarasztaló ítéletet nem hozni. Amennyiben jogot formál rá, mi nem mint bíróra, hanem mint bűnpártolóra tudunk csak tekinteni.
Azon kijelentése, a tárgyaláson, hogy az ítéletével szemben jogorvoslattal élhetek a másodfokú bíróságon, nem tudom másnak betudni, mint beállt azon előző bírók sorába, akik a bűnösök ellen nem mernek ítéletet hozni, és ha még finomabb fokozatban is mint elődei, a bűn pártolásának útjára lépett. Jelen esetben, a gondatlan emberölést megfogalmazó törvénynek, a vádlottak közül kettőre ráillik, és bizonyítható az ok okozati összefüggés a tankönyvek alapján, melyeket bizonyítékként már beadtunk . Őnnek joga van a tudományos tankönyvek mellett, mint a tudomány igazsága mellett kiállni, és e mellett elfogadni azokat a szakértői véleményeket, melyek ezen tankönyvek mellett, azonos tartalommal szólnak. Mindemellett jogot formálok arra, hogy akik ezen tankönyvek ellen vallottak, az orvosi dekurzus lap alapján ellentétes szakvéleményeket fogalmaztak meg, vagy akár jelentős részleteket akár véletlen, akár készakarva elhallgattak, ezeket az embereket, a bíróság akadályoztatása, és a bíróság és a pótmagánvádló félrevezetésével illetik vádolni, és az ezekből származó plusz költségeket( közvetett, közvetlen ) megtéríteni kamatostul kötelezzék, ezen túl a törvény által megszabott büntetéssel illesse.
Az ügyben eddig eljárt bíróknak, ehhez joguk nem volt, csak lehetőségük, és ugye a kettő nem egy fogalom.

Greiner Tamás