Felelnetek kell!

Két könyvre való anyag gyűlt össze, lassan 8 éve nincs bűnös. Ahogy igazságszolgáltatás sem! Ez Magyarország 2015-ben...2017-ben....

Címkefelhő
Feedek
Megosztás

Mikor már nem nekem kellemetlen egy tárgyalás témája!!! Feketén, fehéren!

0

ITT MÁR VALÓBAN A VÁDLOTTAK A KLINIKAI ESETEK!!! C § DR. T. CS. ügyvéd biztosítási szakjogász TISZTELT TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG ! Alulírott GREINER TAMÁS 2500 Esztergom. szám alatti lakos, továbbiakban, mint feljelentő, továbbiakban, mint

0

 

§        DR. T. CS. ügyvéd

biztosítási szakjogász

TISZTELT TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG !

 

 

Alulírott GREINER TAMÁS 2500 Esztergom. szám alatti lakos, továbbiakban, mint feljelentő, továbbiakban, mint pótmagánvádló képviseletében a Be 229 § (1 ) bekezdése alapján a korábban csatolt meghatalmazás alapján dr. T. Cs.ügyvéd.. a DR IVÁNYI PÁL, DR. JÓNÁS LÁSZLÓ ÉS DR BRBIK ISTVÁN ellen indult büntetőügyben, mely a Tisztelt Bíróság előtt 12. B. 840/2013 szám alatt van folyamatban

megismételt bizonyítási indítványunkat

 

az alábbiak szerint terjesztjük elő:

 

 

Több alkalommal jeleztük a Tisztelt Járásbíróság részére, hogy a beszerzett szakvélemények között önmagában – ideértve az elmúlt tárgyaláson ismertetett, a polgári peres eljárásban beszerzett szakvéleményeket és a jelen eljárásban beszerzett szakvéleményeket is – és a szakvélemények és a csatolt szakmai irányelvek között olyan lényeges, az ügy eldöntése szempontjából releváns tények tekintetében jelentős ellentmondások állnak fenn, mely nem teszi elkerülhetővé a vitás kérdésekben új szakvélemény beszerzését.

 

Mivel a bíróság tájékoztatás szerint erre a pótmagánvádló által beszerzett szakvélemény alkalmatlan és a szakértője az eljárásban nem vehet részt – bár szerintünk kirendelésének akadálya nincsen - , így továbbra is kérjük a már megjelölt kérdésekben új szakértő kirendezését, melynek személyére javaslatot is tettük, a valamennyi szakértő által a szakvéleményben munkaanyagként idézett dr. Papp Zoltán személyében.

 

A Be 76. § (1) szerint a  bizonyítás eszközei a tanúvallomás, a szakvélemény, a tárgyi bizonyítási eszköz, az okirat és a terhelt vallomása.

A (2) A büntetőeljárásban fel lehet használni azokat az okiratokat és tárgyi bizonyítási eszközöket, amelyeket valamely hatóság - jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítése során a hatáskörében eljárva - a büntetőeljárás megindítása előtt készített, illetőleg beszerzett.

Az eljáráshoz a felek csatolták a polgári peres eljárás és a folyamatban volt közigazgatási eljárás szakvéleményét is, melyek a jelen ügyben beszerzett szakvéleménnyel részben ellentmondásban állnak ( dokumentációs hiányosságok, mulasztások, diagnosztikai tévedés fennállása és ezzel összefüggő késedelem megállapítása )

Erre figyelemmel jogszerű ítélet meghozatala jelen ellentmondások tisztázásáig nem lehetséges, a bíróság ennek feloldásához szükséges szakértelemmel nem rendelkezik.

A  Be 111. § (1)  bekezdése szerint ha a szakértőtől kért felvilágosítás vagy a szakvélemény kiegészítése nem vezetett eredményre, vagy egyéb okból szükséges, más szakértőt kell kirendelni.

A (2) A terhelt és a védő a nyomozás során indítványozhatja más szakértő kirendelését. A kirendelésről az ügyész határoz.

Az ügyész jogai jelen eljárásban a pótmagánvádlót illetik meg.

A (5)  bekezdése szerint ha ugyanazon bizonyítandó tényre ugyanazon vizsgálati anyag alapulvételével készített szakvélemények között az ügy eldöntése szempontjából lényeges szakkérdésben olyan eltérés van, amely a szakértőktől kért felvilágosítással, a szakvélemény kiegészítésével vagy a szakértők egymás jelenlétében való meghallgatásával (125. §) nem tisztázható, a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság hivatalból vagy indítványra újabb szakvélemény beszerzését rendelheti el.

A fenti jogszabályban írtak a pathológiai minta tekintetében is megállapíthatóak, ezekben is lényeges eltérés van ( lsd Sz. G. szakvéleménye ) így ezen eljárásban sem mellőzhető a nevezett személy szakértőként való kirendelésre és a szakértők egymás jelenlétében való meghallgatása.

 

A klinikai irányelve és a szakmai szabályokkal feketén- fehéren megállapítják a kezelő orvosok és a szakszemélyzet kötelezettségeit, akár a Bumm- kanalas beavatkozás, akár a magas láz jelentkezése során alkalmazandó eljárás tekintetében.  ( „ szakmai szabálynak tekintendők mindazon ismeretek, amelyeket egyetemi tankönyvek, jegyzetek, orvosi szakkönyvek, szakfolyóiratok, továbbá szakmai kollégiumok által közzétett iránylevek protokollok és módszertani levelek tartalmaznak”)

 

Ezen megállapítások ellenében állapítja meg a kirendelt szakértői csoport, hogy nem történt mulasztás, ezzel azt mondják ki, hogy a szakmai szabályok és irányelvek nem alkalmazandóak, nem valósak, azonban ennek okát nem adják.

 

A szakmai szabályok alkalmazását jogszabály írja elő, azt szakértők nem bírálhatják felül, hogy a vádlottak  felelősségét csökkentsék. Ezen ellentmondások tisztázásának elmaradása esetén az eljárás szabályai sérülnek és nem kerülhet sor megalapozott döntés meghozatalára, így kérjük az indítvány teljesítését.

 

A beadványt a jogi képviselők részére megküldtük

 

Szeged, 2016. július 08 napján

 

 

 

/ Greiner Tamás /                                                                                                                pótmagánvádló

Ebből részünkre semmi nem teljesült. A bíróság szart a jogainkra!!!

 

Tárgyaló teremből III.

0

Dr. Hadnagy János igazságügyi szülész-nőgyógyász szakértő:

Volt már egyszer egy méhűri letapintás. Abban az esetben,ha véres az uterus, atónia irányába kezdték el kezelni, teljesen szakmailag helyesen. Azonban ez nem volt elegendő, nem csillapodott a vérzés, ezért döntöttek úgy, hogy és az ultrahang lehet, hogy pont egy véralvadékot vett fel a méhüregében, véralvadékot véleményezett, esetlegesen retenciónak, de akkor találtunk megint egy okot. Tehát egy oknyomozással mint általában a betegség diagnózisa, az is egy oknyomozási tevékenység különböző algoritmusok alapján, és itt a szakmailag előírt algoritmus követése maradéktalanul megvalósult megítélésem szerint. Ezért meg kell ezt ismételni. Annak ellenére, hogy valaki ezt nem így állítja én magam is megismételtem volna a méhűri betapintást, miután felvetődik a retenció illetve az abrázió, ez már méhkaparás, erőteljesen kell kiüríteni a méh üregét, hogy össze tudjon a méhizomzat húzódni. A méhizomzatnak van egy sajátossága, amikor valami idegen test benn marad, egy picike lepénydarab, pl. terhesség megszakítás után egy kis ujjbegynyi szövet, benn maradt egy icike-picike kis lepényszövet, és nem tud a méh rendesen összehúzódni.

Észlel valamilyen idegen testet, és az összehúzódást gátolja. Ugyanígy van a gyermekágyas állapotban csak azzal a különbséggel, hogy egy óriási méhüregről van szó, tehát bent marad egy jelentősebb burokrész, vagy jelentősebb kisebb-nagyobb lepénydarabka, nem tud összehúzódni.

Kérdésem:

Épnek írtak le mindent!  Be is tapintottak! Mi is maradhatott még bent??  Mire utalt az előző napi  39,9 es láz??

Varga sebész milyen jogon foglal állást bármiben is?  Varga dr. menjen hadi sebésznek, a fronton lehetett így gondolkodni az I. világháborúban, de nem a XXI. században!

Dr. Jaklovics Ferenc igazságügyi szülész-nőgyógyász szakértő:

Milyen tünet kísérte akkor, ha én most klinikusként ott lennék, és mit tennék. Két tünete volt, volt egy alvadásos vérzése, és volt egy lázas állapot, ami 38,5 fok. Elsődlegesen azonban mivel alvadékos a vérzés, DIC-re nem gondolok, nyilván, mert alvadt a vére. Elsődlegesen a fertőzésre gondolok, melynek a leggyakoribb gyermekágyi oka a lepényrész visszamaradása. Ezért azonnal elkezdem az antibiotikumos kúrát.

Megjegyzésem:

Tudja az anyagot, csak rosszul, félrevezetve alkalmazza!

A másik, a lepényrészt el kell távolítanom, ezért elsőként nézek egy ultrahangot, hogy valóban lepény

része maradt van-e, maradt-e vissza, és mivel az ultrahang leírt egy 18 mm-es lepényszerű szövetet,

azonnal elvégzem a patológiás indokok alapján a méhűri ismételt beavatkozást.

Megjegyzésem:

Ezt láthatta volna már az elsőnél is!! Mitől volt ép a lepény?? Nálam a 18mm az majd 2 cm..

Ezért azonnal elkezdem az antibiotikumos kúrát, ugye kapott 1,2 g Augmentint, amely közismert, hogy fél-egy órán belül hat, terápiás szintre emelkedik a vérben, hiszen a vérfehérjékhez kötődő százaléka mindössze 18 %-a. Azonnal szabadon kering a vérben, és fél órán, egy órán belül terápiás szinten van a gyógyszer hatása.

Megjegyzés:

Jól mondja, csak sorrendet cserélt, illetve időpontot felejtett!

Bumm kanállal szoktuk elvégezni, annyi a különbség ilyenkor, itt már antibiotikumos profilaxis történik, ez megtörtént, illetve szövettani vizsgálatot kell végezni. Ez is megtörtént. A profilaktikus javallat alapján végzett szülés utáni betapintás sem antibiotikumos profilaxist nem igényel, sem pedig szövettani vizsgálatot.

Párhuzamosan mentek a laborvizsgálatok, a vérkép, a CRP, az alvadásvizsgálat ez mind időigényes.

Megjegyzés:

Mikortól?   Mi és mennyire időigényes?

Dr. Jaklovics Ferenc igazságügyi szülész-nőgyógyász szakértő:

Ennek banálisabb okai lehetnek, hogy lepényrész visszamaradása, hiszen ha azt eltávolítom, akkor meggyógyul antibiotikum kíséretével.

Megjegyzés:

Jól mondja, így kellett volna…

Dr. Hadnagy János igazságügyi szülész-nőgyógyász szakértő:

Különösebb jelen esetben nem volt a szülés körül olyan körülmény, amely indokolta volna a szokásosan kötelező két órán túl menően is egy fokozottabb megfigyelését a sértettnek.

Dr. Hadnagy János igazságügyi szülész-nőgyógyász szakértő:

Beavatkozást követően is nem volt vérzés. Teljes jólét állapotában volt a sértett.

Tehát nem indokolt különösebb odafigyelés.

Megjegyzés: Indikáció nélküli, méhűri betapintás jódos betadinos öblítés nélkül!   Majd 16 órakor 39,9c  láz.

Folyt. Köv.

Greiner Tamás