okiratcsatolásunkat

az alábbiak szerint terjesztjük elő:

Az eddig előterjesztett bizonyítási indítványainkat fenntartjuk, melynek indokoltságát alá kívánjuk támasztani a most csatolásra kerülő iratokkal.

A pótmagánvádló az általa beszerzett szakirodalomból összeállított a bíróság részére egy olyan kivonatot, melyek tételesen cáfolják a kirendelt szakértők álláspontját mind a Bumm kanalas beavatkozás, mind a láz és annak kapcsán javasolt eljárás tekintetében. Álláspontunk szerint a szakirodalomban megfogalmazott irányelvek, szakmai szabályok  összessége alkotja azt a szakmai követelményrendszert, melyet az vádlottaknak az eljárásuk során be kellett volna tartani, melynek megszegése olyan kötelezettségszegésnek minősül, mely mind a büntetőjogi mind a polgári jogi felelősség jogalapját bizonyítottá teszi.

A szakmai irányelvekkel ellentétes szakértői megállapítások legalábbis alapos kétséget kell, hogy keltsenek a bíróságban a szakvélemények megalapozottságát illetően, mely nem teszi mellőzhetővé az általunk már bejelentett bizonyítási indítványok teljesítését.

Megismételjük, hogy a jelen ügyben a kirendelt szakértők véleménye olyan szöges ellentétben áll a szakirodalomban foglaltakkal, hogy ezt nem tartjuk mellőzhetőnek.

A pótmagánvádló által készített útmutató tartalmazza a klinikai irányelveket, a szakmai szabályokat, „ szakmai szabálynak tekintendők mindazon ismeretek, amelyeket egyetemi tankönyvek, jegyzetek, orvosi szakkönyvek, szakfolyóiratok, továbbá szakmai kollégiumok által közzétett iránylevek protokollok és módszertani levelek tartalmaznak"

( lsd Eütv 119 § (3) bekezdése.)

A foglalkozás szabályait ezek a szabályrendszerek együttesen jelentik.

Mivel a foglalkozás szabályai az útmutatóban tételesen és egyértelműen meghatározásra kerültek, a foglalkozás szabályainak megsértése is megállapítható a vádlottak vonatkozásában.

A csatolt útmutató az alábbi ellentmondások tisztázását kívánja meg jelen eljárás során: ( az összeállítás rendszerzésre került, mivel egy-egy szakmai szabállyal nyilvánvalóan több szakirodalom foglalkozik, szentel neki fejezetet, vagy  utal rá. Így az útmutatóban a pótmagánvádló színessel jelölte azokat az oldalszámokat, melyek az egyes foglalkozási szabálysértési tényállásokhoz kapcsolódnak és a szakértői megállapításokkal részben ellentétben állnak.)

1. Lampé László: Szülészet, nőgyógyászat

463. oldal: hüvelyi fertőtlenítésre vonatkozó szakmai szabály, a méhűri fertőzés tünetei ( láz, hőemelkedés ) és következménye ( szepszis )

473.-474.  oldal: Jódos öblítésre vonatkozós szakmai szabály

514. oldal: fertőzése kialakulása, gyermekágyi láz tünetei (  magas láz, rossz közérzet  ) és kezelése ( célzott antibiotikumos kezelés-lsd Vajda szakvélemény )

2. Pál Attila: Szülészet, nőgyógyászat

94. oldal: hüvelyi vizsgálat végzésének szabályai

141. oldal: láz kezelés ( antibiotikum )

3. dr. Zoltán Imre: Szülészet

135. oldal: kifáradásos láz mértéke ( nem haladja meg a 38  C fokot !!)

263. oldal: gyermekágyi fertőzés létrejötte ( belső vizsgálattal kézzel vagy műszerrel akár )

265. oldal: fertőzés kezelése ( magas láz esetén széles skálájú antibiotikum )

4. dr. Zoltán Imre ( szerk): Nőgyógyászat

77. oldal: fertőzés kisküszöbölésének kötelezettsége az orvosi kezelés során

78. oldal: a fertőzés továbbterjedésének útja ( felszínes sérülésektől a szövetekbe – lsd Szakál Gergő szakvéleménye )

94. oldal: a magas láz, mint a fertőzés jele

5. Lampé László: Szülészet-nőgyógyászati műtéttan 1.

54. oldal: fertőzések műtéti területen és a láz összefüggése

196.- 198. oldal: jódos öblítés, mint szakmai előírás, infekció megelőzésére való előírás ( antibiotikum )

302. oldal szeptikus shock , magas láz + azok amit ehhez még vizsgálni illene ( pulzus, vérnyomás, has, hüvely, laboratóriumi vizsgálat – ezek részben elmaradtak ) + amit adni kellene ( antibiotikum tapasztalat alapján )

6. Zoltán Imre: Szülészet

322.  oldal: septikus kórkép – magas láz és annak kezelése ( széles spectrumú antibiotikum)

7. Kovács Ferenc: Gyakorlati és műtétes szülészet

76. oldal:  a fellépő láznál elsősorban a szülőcsatorna fertőzéséből eredő lázra kell gondolni ( különösen ha volt előzmény, vizsgáló kéz vagy eszköz és nem Coli baktériumra) + a fertőzés terjedési útja ilyen esetben ( véráramba kerülés )

8. Horn- Zoltán: A szülészet tankönyve:

513. oldal: láz esetén antibiotikumos kezelés

517- 518 oldal: gyermekágyi infekció: a kórokozók az élő szövetbe hatolnak be ( lsd valamennyi pathológus szakvélemény ) + annak létrejötte ( 518)

524. oldal : fertőzési jel a magas láz, mely 24 órán belül ismét normál tartományba süllyed ( azaz önmagában ez nem jelent kimentést a vádlottak magatartása alól, hogy csökkent a láz, mert a fertőzésre a magas láz miatt már korábban gondolni kellett volna és cselekedni !!! – ez a szakmai szabály )

526. oldal: a gyermekágyban a fertőzés legkisebb jeleinek is nagy jelentőséget kell tulajdonítani ( ez a zsinórmérték ) – a kezelés azonnal meg kell kezdeni még a bakteriológiai eredmény kézhezvétele előtt ( az azonnal szó nyilvánvalóan nem 16 órás késedelmet takar )

9. Székely József: Klinikai ismeretek..

vérzés vizsgálatára vonatkozó előírás ápolónők részére

10. dr. Tallián Ferenc: Gyakorlai szülészet-nőgyógyászat

35. oldal: DIC

169. oldal: toxikus sokk szindróma ( láz, mint 1. vezető tünet )

vizsgálatok : folyamatos óránkénti hőmérséklet mérés(  azaz szoros megfigyelés, mely jelen ügyben bizonyítottan elmaradt), óránkénti egyéb vizsgálatok ( pulzus, vérnyomás ), vérkép, intenzív észlelés, kombinált antibiotikum, DIC megelőzés tevékenységei = szakmai szabályok tételes meghatározása ilyen esetben. Ehhez kell mérni a vádlottak tevékenységét, mit tettek meg és mit nem ( majdnem semmit )

11. Nuland: Fertőző gyógyítók

12. Kovácsy Zsombor: Egészségügyi jog

92.  oldal- : dokumentációs kötelezettség

13. Lampé László – Papp Zoltán. Szülészet-nőgyógyászat 2.

175.-176. oldal:  a beavatkozás, mint fertőzésveszély és annak megelőzése ( jódos víz és antibiotikum )

201. szülés utáni szokványos láz mérték ( akár 37,5 C fok, hol van ez a szakértők által a közel 40 C fokos lázról állított értékhez képest – lényeges ellentmondás, amit kénytelen vagyunk már-már unásig ismételni, hátha egyszer az eljárásban ennek valaki jelentőséget tulajdonít neki)

208.- 210 oldal: fertőzések létrejötte, tünete kezelése

14. Papp Zoltán: Sürgősségi ellátás a szülészet-nőgyógyászatban

72 oldal: kézzel történő betapintás esetén fokozott felügyelet kötelező.

4/4 dr Csapó:

7.oldal: septicus góc szanálása: antibiotikum terápia

15. Stoeckel: Szülészet tankönyve

87. -92. oldal:  baktérium behurcolása, akár steril kézzel és eszközzel

479: oldal: méhűri öblítés

16. Bumm Ernő: A szülészet alapvonalai

600- 602, oldal: a vizsgálatok során a baktérium behatolása, eljárási javaslat: méhűr kiöblítése

628.- 633 oldal: gyermekágyi láz

624. oldal: csírok behatolási kapuja= lepény tapadási helye ( lsd. Szakál Gergő szakvéleménye )

656 oldal: láz , a diagnózissal nem lehetünk elég óvatosak, a lázat kétes esetben is a gyermekágyi sebekkel kell összefüggésbe hozni ( zsinórmérték )

662 oldal - :  terápia

17. Papp Zoltán. A szülészet nőgyógyászat tankönyve

496., 525., oldal: méhűri beavatkozás, fertőtlenítés

543. oldal: gyermekágyi láz kialakulása ( pl. betapintás miatt, mely növeli az infekció kialakulásának esélyét ), láz kialakulásakor antibiotikum adagolása

18. Báder Andor.: Szülészet-nőgyógyászat

61. oldal. a szokvány láz mértéke, nem emelkedik 37,2-37, 5 max 38 fölé.

19. Horn Béla - Zoltán Imre: A szülészet tankönyve

239. oldal: a szokvány láz mértéke, ritkán éri el a 38 C fokot, a gyermekágyban a legcsekélyebb hőemelkedés is lehet a fertőzés következményes vagy jele

591. – 606. oldal: láz esetén alkalmazandó antibiotikum

20. Schwarczmann: ápolástan

53. oldal: ápolónő dokumentációjának követelményei

21. Silhavi Tibor

139. oldal: a dokumentációkat pontosan, olvashatóan, javítások nélkül kell kitölteni

153. oldal: 39-40 között magas láz, a láz esésének külön vizsgálata ( légzésgörbe  és pulzusszám – 157 oldal )

22. Lintner Ferenc- Pajor Attila: Szülészet nőgyógyászat

157. oldal. fertőzések kezelése: antibiotikum

23. Schenider: Gyakorlati szülészeti ismeretek

153. oldal: kézi beavatkozás utáni eljárás ( fertőtlenítés)

24. dr. Sándor Tibor:  A szülészeti nőgyógyászati ügylete abc-je

47. oldal: a lázas gyermekágyas vizsgálata ( ennek nagy része nem történt meg )

25. Gáti-László: A szülészet és nőgyógyászat időszerű kérdései

szülés alatti veszélytényezők

26. dr Fekete Sándor: A szülészet nőgyógyászat haladása

27. dr Sass Mihály: Szülészet nőgyógyászat sürgősségi esetek

28. dr. Papp Zoltán Sürgősségi ellátás

29. dr Graber Hedvig: az antibiotikum kezelés gyakorlata

15 oldal: antibiotikum adásának indokoltsága ( v.ö.: 8 pontban foglalt idézet )

30. dr. Szabó István: Diagnosztikus és terápiás ajánlások

94 oldal. Méhűri beavatkozás  kezelése

31. Ruzicska Gyula: Antibiotikumok nőgyógyászati és szülészeti alkalmazása

kellő mennyiségben és megfelelő időben ( vö. eddig idézettek, melyek szerint láz esetén azonnal meg kell kezdeni, tehát a fertőzés gyanú esetén a kellő  idő= azonnal )

116- 117. oldal: helyes alkalmazás elvei

32. Kubányi Endre: Szülészeti jegyzetek

33. Scipiades Elemér: Szülészeti előadásai

Rendes gyerekágyban a 38 C fokot nem éri el soha a hőmérséklet ( vö. kirendelt szakértők véleménye)

34. Kovács Ferenc. Gyakorlati és műtétes szülészet

77 . oldal: láz esetén elsődlegesen fertőzésre kell gyanakodni

35. Frigyesi József: Nőgyógyászat

36. Horn- Zoltán: A szülészet tankönyve

604. oldal: a magas láz sokszor visszaeshet normális hőmérsékletre ( tehát ez nem alkalmas a kimentésre )

606. – 607. oldal: antibiotikum kezelés szabályai

37. Papp Zoltán ( szerk): Szülészeti nőgyógyászati protokoll

38. Graber- Magyar: Lázas állapotok

208. oldal: gyermekágyi láz

39. Lampé- Papp:  Szülészet nőgyógyászat általános rész

40. Báder Andor: Szülészet nőgyógyászat

41. Zoltán Imre ( szerk)  Nőgyógyászat

42. Zoltán Imre: Nőgyógyászat ( egyetemi tankönyv )

84    oldal: antibiotikum kezelés

43. Zoltán Imre: Nőgyógyászat ( egyetemi tankönyv )

44. Korszerű orvosi diagnosztika

518 oldal- : toxikus shock szindróma

1006. oldal  -: gram pozitív baktériumok

A fenti idézetek szakmai szabályok, irányelvek, protokollok.

Ezekkel szöges ellentétben állnak a beszerzett szakértők írásban benyújtott illetve a tárgyalásokon tett szakértői véleményt kiegészítő alábbi nyilatkozataival:

Egyesített szakértői vélemény ( 2011. 11. 14 )

11 oldal ( 9 . pont )

A szülést követően fellépett lázas állapot kezelése megfelelt az általános szakmai szabályoknak.

Ha valaki szülés követően belázasodik a lázcsillapításon kívül nem tesz szükségessé sem antibiotikumos kezelés sem laboratóriumi vizsgálatokat

Igazságügyi szakértői vélemény ( Pécs – 2011 11. 16 )

ad8. A Bumm kanalas beavatkozás nem hozható okozati összefüggésbe a szepszis kialakulásával.

ad.10. a szülést követő néhány óra múlva jelentkező láz a nagyfokú izommunka  illetve a folyadékveszteség következménye lehet.

A magas láz ( 39,9 ) lázcsillapító adásán túl egyéb kezelést és laborvizsgálatot nem tett szükségessé.

ad. 17. a DIC legkorábban csak az éjszaka induló vérzést követően lehetett diagnosztizálni.

ad. B/7 a 16-18 óra közötti láz nulladik napos láznak tekintendő

ad. B/8 a korábban elkezdett antibiotikum adása hatásos lett volna-e szakmailag nem értelmezhető

dr. Jaklovics Ferenc:

Az első lázas állapotnak, ami 39, 9 fok volt jelentősége nincsen ( 52 jk 30 oldal utolsó bekezdés)

A Bumm kanál nem alkalmas arra, hogy fertőzést feljebb juttasson ( 52 jk 47 oldal 6 bekezdés )

Nem előírás a jódos öblítés ( 52 jk, 47 oldal utolsó bekezdés )

Bumm kanalas beavatkozás esetén  kizárt a fertőzés felvitele ( 63 jk 5 oldal  3 és 4, bekezdés )

A méhűri öblítés nem a protokoll része ( 63 jk  7 oldal 3 bekezdés )

A 39.9 fokos láz nulla napon nagyon gyakori tünet ( 63 jk 27 oldal utolsó bekezdés )

Semmiféle olyan okot nem látok, amely értelmében a 39.9 fokos láz  akár diagnosztikus, akár terápiás kezelést igényelt volna ( 63 jk 35 oldal utolsó bekezdés )

Két egymást követő 38 fok feletti láz a gyermekágyi láz ( 63 jk 36 oldal 2 bekezdés )

Nem ritka a 39 fok feletti láz ( 63 jk 48 oldal közepe )

Ha egyéb tünet nincs, akkor szokványos ez a láz ( 63 jk 48 oldal utolsó bekezdés)

A láz magassága nem javall egyéb plusz kezelést vagy diagnosztikai eljárást ( 63 jk, 50 oldal 1 bekezdés )

Nem értem az összefüggést a láz és a vérnyomás mérés között ( ugyanitt  3. bekezdés )

Lázas állapot izommunka miatt volt és lázcsillapításon felül semmit nem kellett tenni hajnalig (  78 jk 29 oldal második bekezdés )

A 16 órában nem történt protokolláris tévedés, hogy nem végeztek vizsgálatokat, mert a gyermekágyasnál 0. napos láz lépett fel ( 78 jk 29 oldal közepe )

Ha nem 0 napos láz és antibiotikumot adtak volna, előfordulhat, hogy ezáltal a beteg állapota rosszabb lesz ( 78 jk 57 oldal utolsó bekezdés )

ennek ellentmond

dr Huszár András 58 oldalon tett nyilatkozata, hogy ha arra gondoltak volna, hogy nem 0. napos láz, akkor indokolt lett volna az antibiotikum.

Nem értek egyet azzal a magánszakértői megállapítással, hogy megelőző antibiotikumos kezelést elmulasztani hiba volt ( 110 jk 26 oldal 2-3 bekezdés (

Nem túl gyakori a 40 fokos láz, de attól még lehet szokványos ( 110 jk. 32 oldal  3 bekezdés ) ellentmond dr Hadnagy Jánosnak

dr Hadnagy János:

A méhűri beavatkozás nem lehet fertőzési forrás , a beavatkozással, ha az steril eszköz nem lehet fertőzést felvinni (  63 jk 6 oldal  6-9 bekezdés )

A szülőszobáról való áthelyezést követően nem igényelt a sértett különösebb odafigyelést ( 63 jk 16 oldal  6 bekezdés )

Ápolási teendő nincs csak naponta kétszer ( 63 jk  16 oldal utolsó bekezdés )

Egy láz nem láz ( 63 jk  26 oldal 8 bekezdés )

Egy láz után nem szoktunk antibiotikumos kezelést kezdeni ( 63 jk 49 oldal 2 bekezdés )

A 39.9 – 40 fokos láz a biológiai szórásba belefér  ( 49 oldal utolsó bekezdés ) majd később állítja, hogy Nem szokványos a 40 fokos láz ( 110 jk. 32 oldal 2 bekezdése ) és infekció esetén indokolt laborvizsgálatot végezni.

Egy dolgot le kell szögezni nem volt fertőzés ( 78 jk  49 oldal második bekezdés )

dr Tóth Zsuzsanna

Lázzal kapcsolatos kijelentései mely szerint, ha csökken a láz nincs teendő, a lázmérés gyakoriságára nincs protokoll ilyen mértékű láz esetén sem,  szorosabb megfigyelést nem igényelt ( 52 jk  12-14 oldal )

15 oldal. -  az első 24 órában jelentkező lázzal lázcsillapítások felül nem kell tenni semmit

Tekintettel arra, hogy ezen megállapítások tételesen cáfolhatóak a szakirodalomban megfogalmazott szakmai irányelvekkel és a szakértői megállapítások az ügy szempontjából releváns kérdésekre vonatkoznak, így a szakértői vélemények aggálytalansága teljes egészében megdőlt, ítélet meghozatalának alapjául nem szolgálhatnak.

A fentiekre figyelemmel az aggályos szakértői megállapítások tekintetében nem mellőzhető új szakértői vélemény beszerzése, így indítványainkat fenntartjuk.

Csatoljuk az Útmutató kötött példányát.

A beadványt mellékleteivel a jogi képviselők részére megküldjük, illetve átadjuk.

Szeged, 2016. március 18 napján

/ Greiner Tamás /                                                                                                                pótmagánvádló

Képviseli: