A héten írat ismertetésre került sor. Előkerült ismét egy "szakértő", aki szerint a közel 40 fokoz láz teljesen hétköznapi.

Na, ezekre a sarlatánokkal összejátszókkal a jövőben lesz gondunk! Azt kapják, amit érdemelnek!

...

6./ Az egészségügyi dokumentáció megfelelő, hiánytalan és utólagos befolyásolástól mentes

A Népegészségügyi Intézet hasonló megállapítást tett, amikor kimondta, hogy az egészségügyi dokumentáció alapján nem igazolható az elvárható gondosságú ténykedés.

Mely azt jelenti, hogy a dokumentáció alapján nem lehet megállapítani az Eü tv előírásainak megtartását.

Téves egyébiránt a Népegészségügyi Intézet a szakvéleménynek a minősítése, ugyanis ez a felperes bejelentésére, de nem a felkérésére indult, hanem egy közigazgatási eljárás volt, így nem azonos a jogi megítélése, mint egy magánszakértői véleményé.

A bíróság a megállapítással csak a szakvélemény próbálta a szakmai hierarchiába lejjebb helyezni, mely jogsértő.

7. / A szakvélemények ütköztetése megtörtént, a szakvélemények nem állnak ellentétben a lényegi kérdésekben egymással és a szakirodalommal.

A szakvélemények ütköztetése nem történt meg.

Az nem ütköztetés, hogy megkérdezem a kirendelt szakértőt, hogy egyetért –e a magánszakértővel és ha erre nyilatkozik a feladat el van látva, ki van pipálva.

Az ütköztetés az,  hogy a szakértőket együttesen a bíróság meghallgatja, egyenként felveti azokat a kérdéseket, amiben ellentmondás van ( ugye  a bíróság eleve azt mondta, ki hogy nem volt lényegi eltérés a vélemények között, de akkor vagy a bíróság vagy a felperesek nem tudnak megfelelően szöveget értelmezni ) és azok tekintetében a szakértők álláspontjaikat meg kell, hogy védjék vagy közös nevezőre kell jussanak.

Esély sem volt arra, hogy a felperes bármely magánszakértője az eljárásban részt vegyen, akár csak megszólaljon, mely álláspontunk szerint a felperesek eljárási jogait is sérti.

Az ütköztetés során a magánszakértő még a becsatolt és idézett szakirodalomnál bővebb irodalommal igazolta volna, hogy a kirendelt szakértők álláspontja megalapozatlan a lényegi kérdések tekintetében és erre a szakértőknek nyilatkozni kellett volna, de erre nem nyílt lehetőség.

A felperesek végső kétségbeesésükben vásárolták fel több tízezer forintért az antikváriumban fellelhető szakirodalmat, mert látták, hogy a bíróság semmit nem tesz meg annak érdekében, hogy a magánszakértői véleményben szereplő azonos megállapításokat komolyan vegye, így úgy gondolták, megváltozik a bíróság álláspontja, ha ezt nyomtatásban, szakmai irányelvként is látja ( amúgy erre nem késztethető egy peres fél, nem az ő dolga a szakirodalom kigyűjtése, arra valók a szakemberek, a szakértők)

 

A felperesek törekvését a bíróság elintézte annyival, hogy a szakirodalmi részletek kiragadott részek ( végül is csatolhattuk volna az egész könyvet, de nem a komplett nőgyógyászat, hanem a beavatkozások és a láz kérdése volt a releváns bizonyítandó kérdéskör ) és mélyen és összefüggéseiben nem kapcsolódnak az ügyhöz ( ennek a jelentését a fellebbezés elkészítéséig nem sikerült kideríteni )

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy az I. fokú bíróság ítélete megalapozatlan, hibás tényállást, iratellenes megállapításokat tartalmaz, a szakértői vélemények közötti ellentmondások egy részét fel sem fedezete, más részét nem szakmai alapon oldotta fel, a szakmai irányelvekbe ütköző megállapításokat tartalma, mindennek következtében jogsértően foglalt állást az alperes felelősségének kérdésében.

A fentiekre figyelemmel kérjük az I. fokú ítélet megváltoztatását, közbenső ítélettel az alperes felelősségének megállapítását és az összegszerűség tekintetében új eljárás lefolytatását.

Amennyiben erre nem áll elegendő adat rendelkezésre az ítélet hatályon kívül helyezését és az I. fokú bíróság új határozat meghozatalára kötelezését lehetőség szerint megyén kívüli bíróságok kijelölve.

Kérjük az ügyben tárgyalás tartását.

Folyt. köv.

Greiner Tamás

2016. Február 11.