Az orvosszakértő kap anyagot és abból megállapítja, hogy a megszokott protokollnak megfelelően jártak-e el.

Jelen esetben arról ír az „ elfogulatlan” H, L. hogy nem elég precíz a dokumentáció. Ha még tudná, hogy milyen bűncselekményeket követtek el az Greiner Eszter halálában közrejátszók, nem tudni, mit írt volna le?

Birtokomban vannak azok az igazságügyi írásszakértő és grafológus vélemények, melyek bizonyítják, hogy Dr. Iványi Pál és Dr. JÓNÁS LÁSZLÓ okiratok tartalmát utólag manipulálták, amire egyenlőre egyetlen hatóság sem reagált! A megváltoztatott orvosi papírokat csak azoknak érdeke manipulálni, akik valamilyen botrányos mulasztást el akarnak fedni. Ebben a bűnben, mint Dr. Berbik István, mint felelős osztályvezető főorvos szerepel, aki szintén asszisztált Greiner Eszter szülésénél.

A dekurzuslapot és az ápolási lapot meghamisították:

Vélemény:

A lefolytatott vizsgálatok alapján a feltett kérdésekre a következő véleményt adom.

1. Az 1. sz. betétlap tartalmi részén lévő kézírások két személy kezétől származnak.

2. A 2. sz. betétlap tartalmi részén lévő kézírások három személy kezétől származnak.

3. Az 1. sz. betétlap alsó részétől számított hatodik sorban elhelyezkedő ( 17-37,7 P 84…) grafikai jelek vizsgálatánál utólagosságot állapítottam meg, a kérdéses kézírások utólag kerültek a papíranyagra.

A szakma szabályainak megfelelően felvett írásminták birtokában a kézírójának személye azonosítható.

Tatabánya 2008. október 3.

Bodonkovich Endre

Iü. Írásszakértő

-Hamarosan új anyagok, új tények. Úgy látszik az igazság, ha lassan is, de a helyére kerül! A sarlatánok reszkethetnek, az új anyagok nem csak a Bíróságon, itt is elérhetőek lesznek!

Greiner Tamás