A büntetőeljárásban a pótmagánvád előterjesztésére 2009. augusztus 14. napján került sor, húzzák az időt évek óta, határidőket egyszerűen nem tartanak be, érdemi eljárást késleltetik. Tudni kell, hogy a jogainkat próbálják minden eszközzel korlátozni, kirívó eljárási késedelem részesei vagyunk.

A Törvényszék elnök-helyettese a panaszok egy részét hivatkozva a bírák függetlenségére és arra, hogy ezek a jogorvoslati eljárásban sérelmezhetőek elutasította, megállapította azonban, hogy az eljárás során tapasztalt és sérelmezett késedelmek a bíróságok rendkívül leterheltsége mellett sem indokolhatóak és felhívta az eljáró bíró figyelmét a határidők fokozott megtartására. (Közben vélhetően ennek hatására az eljáró bíró is helyt adott az eljárás szabálytalansága miatt előterjesztett kifogásnak saját hatáskörben.)

A bíróság 2013. június 27. napján tartott az ügyben tárgyalást, melyet elnapolt és rendelkezett két, korábban már meghallgatott tanú ismételt idézéséről, ennek oka megjelölése nélkül.

Az új tárgyalást 2013. november 05. napjára tűzte.

A bíróság 2013. szeptember 05. napján értesítette a feleket, hogy a tárgyalást elhalasztja, majd a felek kézhez vehették a Tatabányai Járásbíróság Elnöke 1.B. 606/2009/119 számú végzését, melyben a folyamatban lévő ügyben megállapította illetékessége hiányát és a – a már befejezés előtt álló ügyet - áttenni rendelte az Esztergomi Járásbírósághoz.
Az esztergomi járásbíróság minden bírája elfogultságot jelentett be, hisz vagy minden vádlottat, vagy azok rokonait ismerik. Majd visszakerült A Tatabányai Járási Bírósághoz, ahol egy másik bírónő előröl kezdte tárgyalni az ügyet, melyet az előző bíró akkor hagyott abba, mikor már ítéletet kellett volna hirdetnie!

Az ismételt, újból kezdett tárgyalás megtörtént, 2014 júniusában, majd a következő tárgyalási napot 2014. október 29-ére tűzték ki. Előtte a tárgyalást hivatalosan lemondták, és e tárgyalási napot áttették december 3-ára.

December másodikán egy ismeretlen telefonszámról (!) lemondták a tárgyalást, majd a tárgyalás napján vettem át a postástól azt a tértivevényes levelet, melyet 1 nappal a tárgyalás előtt adtak fel a tárgyalás elmaradásáról.

Új dátumként 2015. április 20. –át célozták meg, mely ténykedéssel szinték átlépték a fél éves tárgyalások megengedhető számát, melyből következően immár harmadszor (!) kezdik előröl a tárgyalást. Ezt már semmilyen véletlen műve magyarázkodás nem képes felül írni, bármely gondolat ellenére ez teljesen szándékos időhúzásnak és a végeredmény megszületésének szabotálásának tudom csak betudni.

Mondhatom azt is: nincs Magyarországon igazságszolgáltatás!

Greiner Tamás